Cappadocia Web

Cappadocia WebBank Information

Last updated on 12.12.2019

Bank of Turkey, Turkiye IS Bankasi - Turkish Lira (TRY)
Account Name: Aktan Can (Cappadocia Web)
IBAN No: TR76 0006 4000 0011 3570 0394 09
Bank of Turkey, AKBANK - Turkish Lira (TRY)
Account Name: Aktan Can (Cappadocia Web)
IBAN No: TR83 0004 6000 8488 8000 0099 66
Bank of Turkey, Turkiye IS Bankasi - US Dollar (USD)
Account Name: Aktan Can (Cappadocia Web)
IBAN No: TR95 0006 4000 0021 3570 0586 56